KOMUNIKATY

 

WZNOWIENIE ZAJĘĆ !!!

Informujemy, że od dnia 1.10.2020 roku wznawiamy działalność sekcji artystycznych WCK. Wykonując obostrzenia SANEPIDu grupy uczestników zostały pomniejszone do ilości zgodnej z zaleceniem. Instruktorzy zostali poproszeni o dokonanie zmniejszenia liczby uczestników biorąc pod uwagę frekwencję, płatności oraz umiejętności. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w roku bieżącym nie prowadziliśmy naboru do sekcji !

Przypominamy, że każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do złożenia deklaracji (wypełnionej przez rodzica/opiekuna i podpisanej przez instruktora). Deklaracje będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz u instruktorów. Wypełnioną deklarację należy oddać instruktorowi, który przekaże ją do sekretariatu. W przypadku wszelkich pytań do administracji WCK proszę o przekazanie swojego nr. tel. instruktorowi z prośbą o kontakt - dział sekcji będzie oddzwaniał lub kontaktował się e-mailowo (sekcje@wck.org.pl).

Zmianie ulega procedura przyprowadzania i odprowadzania własnych dzieci na zajęcia. Rodzic/Opiekun nie może poruszać się po obiekcie WCK z wyłączeniem Foyer i części w której znajdują się toalety (parter).

Dziecko zostaje przyprowadzone do Foyer (wejście główne) i jest odbierane i odprowadzane do Sali przez instruktora. Po zajęciach dzieci będą odprowadzane do wyjścia (przy ochronie).

 

W związku z zaistniałą sytuacją finansową, zostały zredukowane następujące sekcje:

1. Ceramika - Pani Katarzyna Śliwińska

2. Plastyka - Pani Marta Papierowska

3. Plastyka dla dorosłych - Pani Joanna Mróz

4. Pianino, Akordeony i Rytmika - Pani Marta Formela

5. Fotografia - Pani Patrycja Kruk

 

Zapisy !

Chcąc dokonać zapisu na sekcje (pod warunkiem wolnych miejsc), należy przyjść w dniu zajęć instruktora (grafik zajęć dostępny będzie na stronie WCK) i bezpośrednio zapytać o możliwość dopisania do sekcji w chwili, kiedy będzie odbierał grupę uczestników z Foyer.

Inna forma zapisu !

Skontaktowanie się z działem sekcji (telefonicznie lub e-mailem) i przekazanie informacji, której treść zostanie przekierowana do instruktora (ograniczamy do minimum bezpośredni kontakt).

Sekcje - Kontakt - UWAGA !!! W DNIACH 1-17.10.2020 W ZWIĄZKU Z URUCHAMIANIEM DZIAŁAŃ SEKCJI ORAZ OBOSTRZENIAMI SANEPIDU PRZEBYWAM WE FOYER. W PRZYPADKU NIEODBIERANIA TEL PROSZĘ DZWONIĆ DO KAS NA WEWN. 55.

tel. 58 672-27-75 wewn. 25 (wt-pt w godz. 14:00 - 21:00)

sekcje@wck.org.pl

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------